Nieuwsbrieven

Hier kunt u onze nieuwsbrieven downloaden. De nieuwsbrieven worden via de e-mail aan de ouders gestuurd. Daarnaast versturen de groepsleerkrachten met grote regelmaat e-mails (groep 1 t/m 3: themabrieven, groep 4 t/m 8 wekelijks een weekagenda)