Formulieren

Hierbij enkele formulieren die met enige regelmaat gebruikt worden op school.

Klik hier voor het inschrijfformulier.
Klik hier voor een formulier om verlof aan te vragen.
Graag 3 weken vooraf inleveren bij de directeur, Jaco van Soest. U krijgt het formulier dan getekend terug. Als u vragen hebt of u wel of geen verlof krijgt, kunt u altijd even langslopen, bellen of mailen!

Klik hier voor een folder over het vrij vragen.
Klik hier voor een formulier om lid te worden van onze schoolverenging TriVia.
We stellen het op prijs als zoveel mogelijk ouders lid zijn van onze vereniging. Want wat is nu een vereniging zonder leden?