Inspectierapport

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U vindt op de website van de Inspectie van het Onderwijs onder meer de beoordeling van de inspectie over scholen, de zogenoemde Kwaliteitskaarten. De kaarten zijn er voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

In het kader van het vierjaarlijks onderzoek heeft de inspectie in 2018 CBS het Kompas bezocht.
We zijn trots op het resultaat en de waardering die we hebben gekregen.