Oudercommissie

Onze school heeft een Oudercommissie, waarin ouders zitten van leerlingen die bij onze school staan ingeschreven. De Oudercommissie assisteert bij diverse activiteiten in de school, zoals feesten en vieringen, schoonmaakavonden, spreekavonden, de schoolkrant en schoolreis. 
 
De OC bestaat uit:

Astrid Spek (voorzitter)
Diana Spek (voorzitter)
Annemieke Six Dijkstra (notulist)
Belinda van Dijk
Janneke Godthelp
Christi Groenendijk
Arina Kok
Chantal Smits
Diana Kemkes 
Nelleke Spronk
Diana Streefkerk
Marinda Matsinger 


Ook is er voor allerhande werk binnen de school hulp nodig van ouders die niet in de Oudercommissie zitten. Deze ouderparticipatie is voor onze school van zeer grote waarde. We denken dan aan hulp bij crea, School of Seef, ontdekkend leren lessen, festiviteiten, enzovoort. Sinds dit schooljaar hebben we voor elke groep klassenouders. Zij co÷rdineren diverse activiteiten binnen de groepen.